Hondenschool Blafferke: Reglement

Inschrijvingsformulier – huishoudelijk reglement

* Ondergetekende neemt kennis van het huishoudelijk reglement

1. Bij het betreden van het terrein moet ieder lid zijn hond aan de leiband houden. Geen enkele hond mag losgelaten worden, tenzij in samenspraak met de instructeur.

2. De lessen worden steeds gegeven op de afgesproken uren.

3. De minimumleeftijd voor de geleiders is 12 jaar. Uitzonderingen gebeuren na samenspraak tussen de hoofdinstructeur en de instructeurs.

4. Houd de honden in de kantine aan de leiband / houd de kantine proper.

5. De uitwerpselen van de hond worden onmiddellijk door de geleider opgeruimd. De hond moet voor de les op het voorziene terrein worden uitgelaten.

6. Een geleider die te laat komt voor de les, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur. Ook een vroegtijdig vertrek wordt gemeld.

7. Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn. (kennelhoest wordt aangeraden)

8. Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond.

9. Eventuele geschillen worden geregeld in samenspraak met de hoofinstructeurs en het bestuur.

10. GSM niet po het plein.

11. Iedere geleider is verplicht zich BA (familiale verzekering) te verzekeren.

12. Loopse teven worden niet toegelaten in de les.

13. Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond.

14. Na overtreding kunnen geleiders door de hoofdinstructeur de toegang tot het terrein ontzegt worden.

15. Niet-leden worden tijdens de trainingen niet op het terrein toegelaten. Bestuur noch instructeurs zijn verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen van welke aard ook.

16. Prikbanden zijn verboden.

17. Roken en onder invloed zijn van alcohol tijdens de les is verboden.

18. Slaan of stampen van de hond, alsook andere brutaliteiten, worden niet geduld.

19. Tijdens één en dezelfde les mag voor een bepaalde hond niet van geleider gewisseld worden.

20. Toestellen worden enkel door de honden gebruikt en niet door kinderen.

21. Na de les mag niemand het terrein betreden.